AIM Denmarks sekretariat varetages nu af Granau IT

På extraordinær generalforsamling i foreningen den 11. april 2014 blev det vedtaget at flytte foreningens sekretariat til Granau IT ApS, der i forvejen varetager sekretariatsfunktionen i foreningen ‘RFID i Danmark’.

Baseret på dette er der efterfølgende indgået ny aftale med AIM Global, og Granau IT har overtaget website mv. fra det tidligere sekretariat.

Det høje aktivitetsniveau omkring afviklingen af RFID i Danmarks årlige konference betyder at det nye sekretariat kommer på plads i løbet af juni måned.

Posted in Ikke kategoriseret