Om AIM Denmark

Brancheforeningen for leverandører af automatisk identifikation og datafangst.

AIM Denmark arbejder med at fremme de fremtidige markeder og teknologier inden for automatisk identifikation og datafangst til gavn for foreningens medlemmer.

AIM Denmark er en non profit organisation, der er en del af det internationale AIM Global netværk.

Foreningens formål er ….

 • at være det naturlige fællesskab for alle leverandører af løsninger og produkter inden for automatisk identifikation og datafangst
 • at øge anvendelsen af automatisk identifikation og datafangst – for der igennem at øge medlemmernes afsætningsmuligheder
 • at give potentielle anvendere af teknologierne en tryghed ved at leverandører er en del af et globalt fagligt etisk branchefællesskab
 • at være branchens fælles talerør og påvirke det politiske landskab
 • at være branchens naturlige kontaktpunkt for medierne

Foreningens aktiviteter er ….

 • at generere leads til medlemmerne (inkl. information om offentlige og private udbud)
 • at udbrede kendskab til teknologiernes muligheder og eksempler på succesrig anvendelse af identifikation og datafangst
 • at samarbejde tæt med det tematiske netværk ”RFID i Danmark”
  • sikre at alle leverandørforespørgsler leveres videre til AIM Denmark
  • sikre AIM Denmarks medlemmer mulighed for at deltage i RFID i DK’s aktiviteter på favorable vilkår
  • give mulighed for markedsføring af arrangementer overfor RFID i DK’s interessenter
  • koordinere aftaler for leverandørerne på konferencer

 • at samarbejde tæt med GS1 Denmark
 • at formidle national og international information gennem arrangementer og nyhedsbreve
 • at understøtte mulighederne for medlemmernes ”networking” og partnering mod fx større projekter
 • at være part i offentligt støttede projekter, hvor medlemmerne kan deltage